Programmet (uppdaterat 2018-03-21)

 

Klicka här för att komma till inbjudan

Av- och ombokning

Anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning kan göras fram till den 27 februari. Vid återbud efter den 27 februari debiteras 25 % av konferensavgiften. Vid återbud efter den 8 mars debiteras
50 % av konferensavgiften. Vid återbud efter den 15 mars debiteras full avgift. Vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går under hela perioden att flytta över anmälan till någon på samma företag (kontakta ansvariga).

Force Majeure

Arrangörerna av denna konferens är inte ansvariga för skada som är hänförlig till Force Majeure, vari även inräknas om ett föredrag ställs in på grund av t. ex. föreläsares sjukdom.

Hantering av personuppgifter

För att vi ska kunna skicka ut information om evenemanget kommer inlämnade kontaktuppgifter att sparas i vårt CRM system, övriga uppgifter kommer att raderas. Önskar ni att även era kontaktuppgifter raderas, vänligen kontakta diana.bogic@gjuteriforeningen.se. Önskar man ta del av nyhetsbrev från Svenska Gjuteriföreningen eller information från Sveriges Gjuteritekniska förening kan man bocka i respektive ruta i anmälningsformuläret. Anmälningarna på hemsidan kommer att raderas den 30 juni 2018. 

Övrigt

Det kommer att fotograferas under konferensen, önskar ni att inte förekomma på bild vänligen meddela ansvariga innan eller under konferensen. 

Bekräftelse

Anmälningsbekräftelse ska komma inom någon dag. Har du inte fått bekräftelse efter 5 dagar vänligen kontakta Ingrid Svensson på sgf-ghs@telia.com.

_____________________________________________________________________________________________

Anmälningsformulär GJUTERIDAGARNA 2018

Konferensavgiften faktureras efter konferensen
Bekräftelse skickas per mail
(Från varje gjuterianknutet företag bjuder SGF in en yngre medlem – max 35 år – att kostnadsfritt delta i konferensen.)

* Med "Hela konferensen" avses föredrag och diskussioner enligt programmet, mat och logi i enkelrum natten mellan den 22-23 mars. Alla kostnader är exkl. moms.
* Med "Hela konferensen" avses föredrag och diskussioner enligt programmet, mat och logi i enkelrum natten mellan den 22-23 mars.(gäller endast medlemmar och inbjudna gäster

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.