Här är samtliga ledamöter i styrelsen för Svenska Gjuteriföreningen:

Lars Johansson, BLJ Invest AB - ordförande - på bilden till höger
Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriet AB
Cajsa Lundberg, AB Lundbergs Pressgjuteri
Håkan Herbertsson, Husqvarna AB   
Hans Linnér, Metallfabriken Ljunghäll AB
Johan Ortfeldt, Sveriges Gjuterikniska förening 
Sven-Eric Stenfors, Scania CV AB
Lars Alfredsson, AB Bruzaholms Bruk
Tomas Medin, Volvo GTO Powertrain
Joakim Berlin, Foseco AB
Robert Ahlgren, Nya Arvika Gjuteri AB

Adjungerade
Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium
Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen, sekr. - 


 

Stämmoprotokoll 7 maj 2015 

Stadgar för Svenska Gjuteriföreningen