Validering 2235

Vilken grundläggande kompetens krävs för att vara operatör vid olika maskiner, mäta toleranser, jobba i ett flöde, bedöma säkerhet, förstå produktionsekonomi och så vidare? Eftersom svaren har visat sig vara lika för industrins olika bransch har vi tillsammans utvecklat Industriteknik bas tillsammans.

Industriteknik bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher.

Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer. Sättet att validera utgår från ett beprövat och väl använt koncept.

Med Industriteknik bas får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion. Och vi skapar tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.

Vill du veta mer?

Kontakta Peter Eldegård, 036-30 12 49 eller mejl peter.eldegard@swerea.se