Den första ingenjören

Sedan våren 2015 pågår pilotprojektet ”Den första ingenjören” med avsikt att hjälpa små och medelstora företag att utvecklas och växa genom att visa på fördelarna med att anställa ingenjörer samt att inspirera ingenjörer till att ta anställning i ett mindre företag.

Studier visar att anställning av en ingenjör leder till ökad vinst, omsättning och sysselsättning. Projektet Den första ingenjörens mål är att förändra attityderna hos såväl företagare som ingenjörer. Fler företag ska bli medvetna om hur de kan utvecklas genom att anställa ingenjörer, och ingenjörerna ska se nyttan och potentialen i att arbeta på ett mindre företag.

För mer information om projektet besök hemsidan.

 

Ta gärna en titt i "Verktygslådan" som innehåller hjälpmedel för att underlätta för företag som funderar på att anställa en ingenjör. Gjuteriföreningens representant i projektet är Cajsa Lundberg från Lundbergs Pressgjuteri AB. Läs rapporterna från projektet.