Pågående projekt

Här hittar du några av de projekt som pågår på Gjuteriföreningen just nu.

Forskningsprojekt

Greta

Under våren har en grupp inom Gjuteriföreningen arbetat med en gemensam projektansökan på temat hållbar produktion, Gjutna produkter med resurseffektiva tillverkningsprocesser och affärsmodeller (GRETA).

Åsapåg

Två stålgjuterier och en komponenttillverkare har tillsammans genomfört en förstudie på temat Återtillverkning av gjutna komponenter genom pågjutning.

Simulering av flödesrelaterade defekter

Simulering och virtuell optimering är ett viktigt område i Gjuteriföreningens agenda.

Utvärdering av printade kärnor vid metallgjutning

Produktionen av gjutgods går mot allt mer komplicerade produkter.

Lättviktsstål för gjutna produkter

Projektet är en förstudie som syftar till att undersöka och utvärdera möjligheten att framställa gjutna komponenter i nya lättviktsstål.

Rening av återvunnen metall

Det finns mycket metall i omlopp i form av komponenter som kan återvinnas för tillverkning av nya komponenter.

Stålkompetens – från masugn till gjutstål

I Sverige finns en lång och obruten tradition av stålframställning i stor skala och hög kompetens finns tillgänglig för anpassning och optimering av hållbara produktionsprocesser och analys- och kontrollmetoder för stål.

3D-printade sandformar | Omvärldsbevakning

3D-printade sandformar bygger på ny teknik för gjutare och gjutgodsköpande kunder, därför behövs insatser för att utveckla tillverkande företags och kunders förståelse för möjligheter och begränsningar med 3D-printning.

Digitalisera Gjuteriet

Gjuteriindustrins branschagenda framhåller digitaliseringens betydelse för en konkurrenskraftig och hållbar produktion.

Förbättrade urslagningsegenskaper hos kärnor

Att få ur kärnorna ur gjutgodset kan vara problematiskt

Värmebehandling av gjutstål

Alla gjutstål värmebehandlas. Värmebehandlingen ger stålet sina slutliga egenskaper och bra värmebehandlingsrutiner är därför nödvändiga

Branschprojekt

CMR-utredning - Kvarts

Inom EU har man infört kvarts i CMR-direktivet.