Världsbäst ur klimatsynpunkt

En nyligen genomförd studie visar på en markant klimatfördel att producera gjutna detaljer i Sverige.

Att smälta metall för att tillverka ett ton gjutgods kräver lika mycket el oavsett var i världen smältningen sker. Skillnaden ligger i hur den nationella el-mixen är producerad. Har man hög fossilandel blir CO-utsläppen höga. Till detta kommer klimatpåverkan från transporterna.

Sverige ligger mycket bra till genom att vår el-mix i huvudsak produceras med vatten- och kärnkraft.

Resultaten finns sammanställda i Gjuteriföreningens klimatindikator. Klicka på bilden för att komma till den digitala versionen av klimatindikatorn.

Rapporten, vars resultat ligger som grund till denna klimatindikatorn, hittar du på våra medlemssidor. Logga in på medlemssidorna och hitta rapporten under Publikationer.