Världsbäst ur klimatsynpunkt

En nyligen genomförd studie visar på en markant klimatfördel att producera gjutna detaljer i Sverige.

Att smälta metall för att tillverka ett ton gjutgods kräver lika mycket el oavsett var i världen smältningen sker. Skillnaden ligger i hur den nationella el-mixen är producerad. Har man hög fossilandel blir CO-utsläppen höga. Till detta kommer klimatpåverkan från transporterna.

Sverige ligger mycket bra till genom att vår el-mix i huvudsak produceras med vatten- och kärnkraft.

Resultaten finns sammanställda i Gjuteriföreningens klimatindikator. Klicka på bilden för att komma till den digitala versionen av klimatindikatorn.