Klimatindikatorn

Metallslag Sverige
Järn 88
Stål (induktionsugn) 109
Stål (Ljusbågsugn) 90
Aluminium 81
Magnesium 92
Mässing 71
Brons 60
Zink 60

Utsläpp i kilo CO2 per ton gjutgods*

* Emissionen från elanvändningen för smältning av metall som krävs för tillverkning av ett ton gjutgods plus transport till kund i Sverige.