Gjuteridagarna

Gjuteridagarna är ett samlingstillfälle för alla i branschen.

Tillsammans med Sveriges Gjuteritekniska förening så arrangerar föreningen dessa dagar som ett tillfälle att presentera föregående års forskning, ta upp aktuella ämnen och bjuda in föredragshållare som ligger i framkant.

Under gjuteridagarna presenteras även Gjuteriföreningens projekt och även en mini-mässa hålls där Gjuteriföreningens leverantörer får ställa ut.

 

Gjuteridagarna 2020

Med anledning av Coronaviruset har beslutet tagits att senarelägga Gjuteridagarna som var tänkt att hållas den 25-26 mars 2020. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat att flytta fram Gjuteridagarna. Preliminärt nytt datum för konferensen är den 24-25 mars 2021. Konferensen kommer att hållas på Elmia kongress och konserthus i Jönköping.