Gjuteridagarna

Gjuteridagarna är ett samlingstillfälle för alla i branschen.

Tillsammans med Sveriges Gjuteritekniska förening så arrangerar föreningen dessa dagar som ett tillfälle att presentera föregående års forskning, ta upp aktuella ämnen och bjuda in föredragshållare som ligger i framkant.

Under gjuteridagarna presenteras även Gjuteriföreningens projekt och även en mini-mässa hålls där Gjuteriföreningens leverantörer får ställa ut.

 

Gjuteridagarna 2021

Datum för konferensen är den 12-13 oktober 2021. Konferensen kommer att hållas på Scandic Elmia i Jönköping