Statistik CAEF

CAEF är en paraplyorganisation för den europeiska gjuteriindustrin. Organisationen som etablerades 1953 hanterar ekonomiska, tekniska, lag och sociala frågor rörande industrin.

Medlemmarna i CAEF består av 22 europeiska länders motsvarigheter till Svenska Gjuteriföreningen. CAEF producerar årligen en rapport om branschens välmående.

I denna rapport finns en sammanfattning från varje medlemsland samt statistik som är viktig för att kunna ge en övergripande bild av Europas gjuteriindustri under det föregående året. Nedan finns de föregående årens sammanfattningar. 

 

Dagsläget för europeisk gjuteriindustri

Vid senaste mötet med CAEF gavs en presentation av dagsläget i branschen med rubriken ”Economy and Key Indicators - Background for Foundry Business- Peak passed!”. Presentationen finner ni här: CAEFs senaste Economy and Key indicators

För mer information om CAEF: www.caef.eu