Skatt på energi och koldioxid

Beskattning av energi används idag som ett styrmedel för att bland annat minska klimatpåverkan. Beskattningen regleras i SFS 1994:1776 ”Lag om skatt på energi” som successivt uppdaterats.

El-certifikatsavgifterna regleras i SFS 2003:113 ”Lag om elcertifikat” och SFS 2003:120 ”Förordning om elcertifikat”. För att vi inte skall tappa konkurrensförmåga och att gjutgodsproduktionen istället skall ske utomlands, med motsvarande energianvändning, har man infört ett antal undantag från skatterna.

 

SKATT PÅ EL FRÅN ÅRSSKIFTET - NU ÄR DET KLART!

Nu är det definitivt klart vilka förändringar som införs kring skattehanteringen från årsskiftet. Det betyder att vårt påverkansarbete burit frukt.

  • Elnätbolaget kommer att debitera full skatt för all el dvs. 33,1öre/kWh
  • De som förbrukar mer än 150 MWh/år kan, månadsvis, begära återbetalning av elskatt som man betalat för mycket för. Det omfattar såväl el till produktionsprocesser (skattesats 0,5 öre/kWh) och till metallurgiska processer (skattesats 0 öre/kWh).

Ändringarna i lagtexten är gjord och Skatteverket arbetar på att uppdatera sitt elektroniska rapporteringssystem för att underlätta hanteringen.

OBS - För att kunna få återbetalning varje månad krävs först att man ansöker om medgivande att få söka återbetalning av energiskatt på el per kalendermånad. Detta görs med blankett SKV 5365.
Se skatteverkets hemsida för mer information.

 

Kontakt 
E-post: peter.naystrom@gjuteriforeningen.se
Telefon: 036-726 78 08

 

LÄS MER

PM Energiskatt –Vilka avdrag gäller för gjuterier 2018 (PDF)

SFS 1994:1776 Lag om skatt på energi

SFS 2003:113 Lag om elcertifikat

SFS 2003:120 Förordning om elcertifikat