Buller från industrier

En aktuell branschfråga sedan flera år är bullerfrågan. Den är en nationell angelägenhet och industrier är bara en bullerkälla i samhället. Här nedan kan du läsa om Gjuteriföreningens arbete kring ämnet.

Bullerfrågan har varit en aktuell branschfråga sedan mitten av 2000-talet då Naturvårdsverket beslutade om att skriva om de Allmänna råden för externt industribuller. Bullerfrågan är en nationell angelägenhet och industrier är bara en bullerkälla i samhället. Industrin har därför hävdat att det behövs en övergripande genomgång hur bullerfrågan hanteras och regleras. Vi har fått stöd för denna åsikt av Riksrevisionen som för några år sedan lyfte upp problemet att bullret i samhället hanteras på olika sätt av olika myndigheter och beroende på hur bullret uppstår.

Fram till remissomgången av Naturvårdsverkets och Boverkets respektive förslag till vägledning fanns det en samordning. Industrin ställde sig positiv till detta. Dessvärre medförde remissomgången att man gick ifrån samordningen till slutversionerna.

Under de år som arbetet pågått har Gjuteriföreningen med aktivt stöd från flera gjuterier deltagit i referensgrupper, uppvaktat myndigheter och politiker samt skrivit inlagor och remissvar. Gjuteriföreningen samverkar aktivt inom Svenskt Näringsliv.

 

Kontakt 
E-post: peter.naystrom@gjuteriforeningen.se
Telefon: 036-726 78 08

 

LÄS MER

Naturvårdsverkets vägledning

Boverkets vägledning

 

NYHET:

Naturvårdsverket och Boverket har publicerat
var sin vägledning kring industriellt buller. 
Läs mer i länkarna här intill.