Ansökan till Silléns Innovationsfond

Ansökan om stipendier från Silléns Innovationsfond

Silléns Innovationsfond belönar innovationer inom området gjuteriteknik. Syftet är att öka intresset för uppfinnarverksamhet och bidra till gjuteriindustrins utveckling.

Är du direkt eller indirekt verksam inom svensk gjuteriindustri och har någon idé som genomförts inom de senaste tre åren så är du kvalificerad att ansöka om stipendiet. Årligen utdelas stipendier till en eller två personer eller en grupp av personer.
Beloppet uppgår till 50 000 kronor. Ansökningar behandlas av Gjuteriföreningens Forskningsråd och sista ansökningsdag är den 13 november 2019.

Mer information och ansökningsformulär hittar du här; Silléns Innovationsfond - att söka stipendium