Forskare belönas med gjuteribranschens innovationspris

Metod för att förutse bildande av defekter belönas med gjuteribranschens innovationspris

För att ha utvecklat en metod för att detektera gjutjärnets benägenhet för bildning av krympporositet och metallexpansionspenetration belönas nu två forskare vid Jönköping University. Priset delas ut av Sillén Innovationsfond inom området gjuteriteknik.

Stiftelsen Silléns Innovationsfond, vars syfte är att öka intresset för uppfinnarverksamhet och bidra till gjuteriindustrins utveckling, delar i år ut priset för bästa innovation till Attila Diószegi och Peter Svidró, forskare vid Jönköping University. De två forskarna belönas för att ha tagit fram en innovativ metod för att förutse gjutjärnets tendens för uppkomst av krympporositet (sugningsporer) och metallexpansionspenetration.

Med ett helautomatiskt instrument kan man nu redan före gjutningen förutse risken för att det kommer att bildas defekter. Därmed kan man göra nödvändiga justeringar för att defekterna skall undvikas. Instrumentet består av en provtagare och en beräkningsenhet. Utrustningen visar om det finns risk för att smältan inte räcker till för att kompensera för krympningen under det att metallen stelnar. Dessutom tar man hänsyn till om det finns risk för överskott av smälta under andra faser av svalnandet. Vidare har man tagit fram en beräkningsalgoritm som förutsätter smältans spänningstillstånd, i förhållande till det optimala, för att kunna ta fram gjutgods utan porer.

 

Metoden har testats i industriell miljö med god reproducerbarhet och dessa tester visar att den kan användas för övervakning av gjutprocessen. Metoden kan också användas som ett forskningsverktyg för utveckling av nya gjutprocesser, gjutna material och för att reproducera termofysikaliska egenskaper avsedda som ingångsdata i gjutsimuleringar.

Metoden presenterades på gjuteribranschens forsknings- och kompetensöverföringsdag i Halmstad den 2 oktober.

Priset på 50 000 kr kommer att delas ut i samband med Svenska Gjuteriföreningens styrelsemöte den 11 december i Vrigstad.