Innovativ och spännande framtidsbransch

Svensk gjuteriindustri är en innovativ och spännande framtidsbransch enligt ny undersökning

Svensk Gjuteriförening har genomfört sin årliga konferens Gjuteridagarna och i samband med den genomfördes en undersökning bland föreningens medlemmar. Undersökningen visar på mycket starkt självförtroende inom den svenska gjuteriindustrin. Av samtliga deltagare bedömer 73 procent att industrin kommer att växa under 2019 och 65 procent bedömde att gjuteriindustrins betydelse för svensk industri som helhet kommer att ha ökat om tio år.

Undersökningen visade dock på hot, varav brist på kvalificerade arbetskraft och utländsk konkurrens var de två största. Hela 74 procent av deltagarna bedömde dock att den svenska gjuteriindustrin var ledande i klimatomställningen jämfört med andra länders samt att det finns en god tilltro till industrins innovationsförmåga.

- Resultaten från undersökningar pekar på att detta är en bransch där människor vill ta tag i utmaningar och hantera dem. När vi ställde frågor om vem som hade ansvaret för såväl klimatutmaningen som i att kompetensförsörjningen skulle bli bättre var svaren tydliga, det är framförallt gjuteriindustrin självt som sitter på lösningarna. Det ingjuter självförtroende och visar på framåtanda, säger Peter Nayström, Generalsekreterare Gjuteriföreningen.

Av respondenterna angav 55 procent att lösningen på hur elförsörjningsfrågan ska hanteras är branschdrivet klimatomställningsarbete. Vidare ansåg 84 procent att lösningen på hur industrin ska lösa sin kompetensförsörjning är genom ökning av branschens attraktivitet som arbetsgivare.
När deltagarna fick möjlighet att beskriva svensk gjuteriindustri med ett ord, vann orden innovativ, spännande och framtidsbransch.

Undersökningen genomfördes i samband med de pågående Gjuteridagarna i Skövde och besvarades av ca 130 personer från gjuteriindustrin.


För mer information:
Peter Nayström, Generalsekreterare