Pressmeddelande från CAEF - De första effekterna av COVID-19

Pressmeddelande från CAEF - De första effekterna av COVID-19

Före utbrottet av Coronapandemin var förväntningarna att vi nått ett slut på den industriella avmattningen. Men i mars minskade den europeiska gjuteriindustrins Sentiment Indicator (FISI) dvs indikatorn för tilltron på gjuteriindustrins utveckling.

Bedömningen av de europeiska gjuteriernas nuvarande affärssituation minskade och förväntningarna för de följande sex månaderna sjönk. Detta var i linje med nedgången i affärsklimatindikatorn (BCI) för euroområdet, vilket återspeglar chefernas sjunkande produktionsförväntningar.

Detta visar att den europeiska gjuteriindustrin känner av konsekvenserna av Coronapandemin. De nationella regeringarna och EU har vidtagit en rad olika åtgärder i ett försök att begränsa den snabba spridningen av COVID-19-viruset. På grund av detta står europeiska gjuterier inför restriktioner för affärsresor och brist på utbud, korttidsarbete eller helt stoppad produktion. I synnerhet gjuterier som levererar till bilindustrin har fått sina beställningar uppskjutna. Vilka långtgående effekter denna externa chock kommer att ha på industrin kommer i slutändan att bero på när ekonomin börjar återhämta sig.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestation. FISI publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och baseras på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF:s medlemmar uppmanas att göra sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och deras förväntningar inför de kommande sex månaderna.

The BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI:n utvärderar utvecklingsförhållandena för tillverkningssektorn inom euroområdet varje månad och väger samman synpunkter vad gäller: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

Vänligen hitta bifogat diagram. Besök CAEFs hemsida för mer information, www.caef.eu.

 

Bakgrundsinformation om CAEF:

CAEF är paraplyorganisationen i Europa för de nationella europeiska gjuteriföreningarna. Organisationen, som grundades 1953, har 22 europeiska medlemsstater och arbetar för att främja den europeiska gjuteriindustrins ekonomiska intressen, tekniska, rättsliga och sociala intressen. Samtidigt genomför CAEF verksamhet som syftar till att utveckla nationella gjuteriindustrier och samordna deras gemensamma internationella intressen. Generalsekretariatet är beläget i Düsseldorf sedan 1997.

 CAEF representerar 4 700 europeiska gjuterier med nästan 300 000 anställda och som omsätter 43 miljarder euro.  Europeiska gjuterier rekryterar 20 000 arbetare och ingenjörer per år. De huvudsakliga kundbranscherna är bland annat fordonsindustrin, pappersindustrin och byggnadsbranscherna. Det finns ingen industrisektor som inte använder gjutna komponenter.

 

CAEF Kontakt:

 

Sophie Steffen

CAEF Europeiska gjuteriföreningen

Sekreterare kommissionen för ekonomi och statistik

phone: +49 211 68 71 – 301

sophie.steffen@caef.eu

Kontakt vid Svenska Gjuteriföreningen:

 

Diana Bogic
Kommunikationsstrateg

Tel. 070-696 66 47

Diana.bogic@gjuteriforeningen.se