Pågående nätverk

Här listar vi pågående nätverk som finns just nu:

Branschfrågor

 • Styrelse
 • Arbetsutskott
 • Branschråd

 

Forskning-och kompetensfrågor

 • Forskningsråd
 • Forskningsgrupp järn
 • Forskningsgrupp stål
 • Forskningsgrupp metall och pressgjutning
 • Kompetensråd
 • Styrgruppen för kompetensfrågor
 • CIC
 • Metalliska material

 

Bevakning/Påverkan

 • Kvarts
 • Furan
 • Hygieniska gränsvärden
 • Energi och klimat
 • Elektromagnetiska fält
 • Energiskatt
 • RATT (Teknikföretagen)
 • Energi o klimat (Svenskt Näringsliv)
 • Samverkan (Naturvårdsverket)
 • CAEF
 • BREF-processen

 

Specifika ämnen

 • Energisparnätverk (Energikontoret)
 • Miljö
 • Exponering för CO och SO2

 

Klicka på bilden för att ta del av organisationsbilden samt kontaktuppgifter till personer i de respektive råden och grupperna.