Casting Innovation Centre

Casting Innovation Centre (CIC) är ett världsledande forsknings-, utvecklings- och utbildningscenter, placerat i Jönköping.

Arbetet i CIC är inriktat på att stärka svensk gjuteriindustri och fokuserar på områdena; materialteknik, processteknik och produktutveckling av gjutna komponenter.

 

Mer information finner du på www.castinginnovationcentre.se

Strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter 2013–2030
Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter

Samarbetspartners: