Webinarie Sandbox och additiv tillverkning

Filmer från webinariet den 17:e november om 3D-printade sandformar och additiv tillverkning. Filmerna kommer finnas tillgängliga öppet under en vecka och sedan enbart finnas för Gjuteriföreningens medlemmar.

Projekt Sandbox

 Hållbar tillverkning av 3D-printade sandformar och kärnor

Additiv tillverkning

Hot - en möjlighet för gjuterierna