Validering

Nu går det att validera kompetenser inom gjuteriteknik

Efter många års arbete har vi nu gjort det möjligt att validera gjuterikompetenser enligt Industri BAS. Tillsammans med RISE och Yrkesakademin har vi tagit fram en metod att mäta kompetenser hos en individ och en organisation.

Industriteknik BAS har funnits i flera år och varit ett mycket bra sätt att validera grundläggande kompetenser som en industriarbetare behöver ha. Det finns även påbyggnadsmoduler för automation och underhåll. Flera branscher jobbar med att ta fram specifika valideringar. Till exempel kan kompetens inom CNC-teknik valideras sedan några år. Nu går det även att validera kompetens inom gjutteknik.


Kompetensområdet Gjuteri

Vi på Gjuteriföreningen erbjuder den första versionen av validering av gjuteri-operatörer som följer de riktlinjer som används inom Industri Bas. Operatörer kan valideras mot nio olika roller. Resultatet återkopplas till operatören och företaget vilket möjliggör fokuserad kompetensutveckling på de svaga punkter som valideringen visar.

Vi har identifierat och beskrivit sju yrkesroller för Järn och stål-miljön: Modellsnickare, Kärnmakare, Sandberedare, Formare, Smältare, Avgjutare, Uppslagning och rensning

För pressgjutsmiljön har vi identifierat och beskrivit följande två yrkesroller:  Pressgjutare och Verktygsunderhåll.

Hur går det till?
Efter anmälan kopplas anmält företag ihop med en certifierad testledare. Testledaren kommer till företaget där testet genomförs under ca 2,5 timmar. Några dagar efter testet återkopplas resultatet utav experter på RISE som kan ge råd om hur kunskapsgapen ska tätas. När individen har skaffat sig de saknade kunskaperna kan omprov göras. Vid avklarat prov får medarbetaren ett diplom.

Är du intresserad av att valideras eller av att validera dina medarbetare? Kontakta oss på Gjuteriföreningen för mer information samt prisförslag.


Vill du veta mer?

Per Ola Post
036-726 78 03
per.ola.post@gjuteriforeningen.se