Validering

Nu går det att validera kompetenser inom gjuteriteknik

Efter många års arbete har vi nu gjort det möjligt att validera gjuterikompetenser enligt Industri BAS. Tillsammans med RISE och Yrkesakademin har vi tagit fram en metod att mäta kompetenser hos en individ och en organisation.

Industriteknik BAS har funnits i flera år och varit ett mycket bra sätt att validera grundläggande kompetenser som en industriarbetare behöver ha. Det finns även påbyggnadsmoduler för automation och underhåll. Flera branscher jobbar med att ta fram specifika valideringar. Till exempel kan kompetens inom CNC-teknik valideras sedan några år. Nu går det även att validera kompetens inom gjutteknik.


Kompetensområdet Gjuteri

Vi på Gjuteriföreningen erbjuder den första versionen av validering av gjuteri-operatörer som följer de riktlinjer som används inom Industri Bas. Operatörer kan valideras mot nio olika roller. Resultatet återkopplas till operatören och företaget vilket möjliggör fokuserad kompetensutveckling på de svaga punkter som valideringen visar.

Vi har identifierat och beskrivit sju yrkesroller för Järn och stål-miljön: Modellsnickare, Kärnmakare, Sandberedare, Formare, Smältare, Avgjutare, Uppslagning och rensning

För pressgjutsmiljön har vi identifierat och beskrivit följande två yrkesroller:  Pressgjutare och Verktygsunderhåll.

Hur går det till?
Efter anmälan kopplas anmält företag ihop med en certifierad testledare. Testledaren kommer till företaget där testet genomförs under ca 2,5 timmar. När individen har skaffat sig de saknade kunskaperna kan omprov göras. Vid avklarat prov får medarbetaren ett diplom.

Är du intresserad av att valideras eller av att validera dina medarbetare? På Yrkesakademins hemsida kan du läsa mer och boka din utbildning:

Gå till yrkesakademins hemsida 

Läs om validering av Gjuterioperatör

Eller ladda hem broschyren här.

Valideringsvertyget vidareutvecklas för att inkludera en praktisk del - välkommen att delta

Svenska Gjuteriföreningen har under flera år arbetat för att ta fram ett valideringssystem. Sedan samarbetet med Svensk Industrivalidering inleddes har ett standardiserat valideringsverktyg tagits fram för att kunna identifiera kompetensluckor samt erbjuda rätt kompetensutveckling. Nu kan arbetet vidareutvecklas efter en beviljad projektansökan.

IF Metall och Teknikföretagen har tillsammans med Gjuteriföreningen ansökt om finansiering för att kunna vidareutveckla det befintliga valideringsverktyget.

Ansökan beviljades och projektet sattes igång under våren. Projektet, med namnet Statsbidrag validering, har som syfte att komplettera gjuteribranschens nuvarande gjuterivalidering med en praktisk del. De övergripande målen med insatsen är att gjuterivalideringen under 2021 ska vara etablerad, tillgänglig och spridd och därmed även använd. Under 2021 är målsättningen att 200 personer ska ha validerats. Målgruppen är gjuterioperatörer, företag som arbetar med metallgjutning, omställningsaktörer, AF, och

utbildningsanordnare samt arbetssökande gjuterioperatörer som behöver ett bevis på sin kompetens.

I projektet ingår att utveckla en instruktion och rutin för praktiska valideringstester. Dessa kommer att grunda sig i det som redan görs inom Svensk Industrivalidering. I projektet kommer flera tester att göras för att den uppgraderade valideringsmetoden ska vara så effektiv som möjligt.

Vi söker nu företag som är intresserade av att genomföra valideringar inom projektet. Valideringarna kommer att subventioneras kraftigt varför detta är god möjlighet att genomföra validering med praktiska prov till en låg kostnad. Deltagande företag får också en möjlighet att påverka valideringsverktyget så att det blir optimalt för branschen och den egna verksamheten.

För mer information kontakta oss på
info@gjuteriforeningen.se

Vad är Svensk Industrivalidering

Svensk industrivalidering är ett nationellt system för validering av kompetenser som är kritiska för en hållbar och konkurrenskraftig produktion av varor och industrinära tjänster. Inom Svensk Industrivalidering finns fler branschspecifika valideringar, där bland Gjuterivalideringen.