Pågående projekt

Här hittar du några av de projekt som pågår på Gjuteriföreningen just nu.

Forskningsprojekt

3D-printning av sandformar och -kärnor | Omvärldsanalys

Att 3D-printa sandformar och sandkärnor är en teknik som ständigt utvecklas och som blir allt viktigare för gjuteriindustrin.

Digital form- och kärntillverkning

Simulering av gjuteriprocessen har underlättat mycket för förståelsen av vad som händer under formfyllnad och stelning.

Greta

Under våren har en grupp inom Gjuteriföreningen arbetat med en gemensam projektansökan på temat hållbar produktion, Gjutna produkter med resurseffektiva tillverkningsprocesser och affärsmodeller (GRETA).

Åsapåg

Två stålgjuterier och en komponenttillverkare har tillsammans genomfört en förstudie på temat Återtillverkning av gjutna komponenter genom pågjutning.

Simulering av flödesrelaterade defekter

Simulering och virtuell optimering är ett viktigt område i Gjuteriföreningens agenda. AVSLUTAD

Utvärdering av printade kärnor vid metallgjutning

Produktionen av gjutgods går mot allt mer komplicerade produkter. AVSLUTAD

Lättviktsstål för gjutna produkter

Projektet är en förstudie som syftar till att undersöka och utvärdera möjligheten att framställa gjutna komponenter i nya lättviktsstål. AVSLUTAD

Rening av återvunnen metall

Det finns mycket metall i omlopp i form av komponenter som kan återvinnas för tillverkning av nya komponenter. AVSLUTAD

Stålkompetens – från masugn till gjutstål

I Sverige finns en lång och obruten tradition av stålframställning i stor skala och hög kompetens finns tillgänglig för anpassning och optimering av hållbara produktionsprocesser och analys- och kontrollmetoder för stål. AVSLUTAD

3D-printade sandformar | Omvärldsbevakning

3D-printade sandformar bygger på ny teknik för gjutare och gjutgodsköpande kunder, därför behövs insatser för att utveckla tillverkande företags och kunders förståelse för möjligheter och begränsningar med 3D-printning. AVSLUTAD

Digitalisera Gjuteriet

Gjuteriindustrins branschagenda framhåller digitaliseringens betydelse för en konkurrenskraftig och hållbar produktion. AVSLUTAD

Förbättrade urslagningsegenskaper hos kärnor

Att få ur kärnorna ur gjutgodset kan vara problematiskt. AVSLUTAD

Värmebehandling av gjutstål

Alla gjutstål värmebehandlas. Värmebehandlingen ger stålet sina slutliga egenskaper och bra värmebehandlingsrutiner är därför nödvändiga. AVSLUTAD

Branschprojekt

CMR-utredning - Kvarts

Inom EU har man infört kvarts i CMR-direktivet. AVSLUTAD