Kontakta oss

Åsa Lauenstein, Projektledare

Åsa Lauenstein, Projektledare

E-post: asa.lauenstein@ri.se

Telefon: +46 10 228 49 04

 

Åsa Lauenstein är Senior Researcher och projektledare inom området industriella tillverkningsprocesser, särskilt metallgjutning. I sina forskningsprojekt strävar hon efter att integrera nya hållbara tekniker i det traditionella gjuteriet, ofta med hjälp av RISE testbädd i Jönköping för gjutna processer och produkter. Hon leder också RISE kunskapsplattform DIGPROD, Digitaliserade produktionssystem, för vidareutveckling av digitala arbetssätt och verktyg i tillverkningsindustrin.

Åsa har en doktorsexamen i materialkemi från Uppsala Universitet och har tidigare arbetat med material- och processutveckling inom svensk stålindustri. Hon är en ofta anlitad föreläsare inom gjutning och publicerade under en följd av år en stående kolumn i branschtidningen Gjuteriet.

Anton Bjurenstedt, Projektledare AP2 Resurseffektiva materialflöden

Anton Bjurenstedt, Projektledare AP2 Resurseffektiva materialflöden

E-post: anton.bjurenstedt@ri.se

Telefon: +46 10 228 49 00

Anton Bjurenstedt är senior research engineer på avdelningen Materials & Product Development i Jönköping. Hans intressen är främst inom forskning och utveckling av gjuten aluminium och haveriutredningar. Han har doktorerat vid Jönköping University och har en Civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet.

Per Sommarin, Projektledare i AP1 Resurseffektiv energianvändning

Per Sommarin, Projektledare i AP1 Resurseffektiv energianvändning

E-post: per.sommarin@ri.se

Telefon: +46 10 516 60 69

Per Sommarin är forskare på RISE inom industriell omställning med ett stort nätverk av kontakter inom den svenska tillverknings- och återvinningsindustrin. Han har många års kompetens inom process- och energioptimering, speciellt inom gjuterisektorn. Han har också arbetat med cirkuläritet och mervärden kopplat till dessa processer. 

 

 

Martin Risberg, Projektledare AP3 Resurseffektiv produktdesign

Martin Risberg, Projektledare AP3 Resurseffektiv produktdesign

E-post: martin.risberg@ri.se
Telefon: +46 10 228 49 17

Martin Risberg arbete med olika projekt inom gjutning och gjuteriteknik. Han har varit projektledare för flera projekt kopplat till produktutvecklingsprocessen och framtagning av gjutna komponenter där simulering använts som stöd. Martins specialområde är i grunden hållfasthetssimulering och användning av topologioptimering. Martin har ca 10 års erfarenhet som beräkningsingenjör inom fordons- och verkstadsindustrin med gjutna komponenter samt nästan 15 års erfarenhet av industriforskning.

Fyll i vårt kontaktformulär