Media

Den 21 juni hölls ett webbinarium för att presentera projektet samt de pågående förstudierna. Nedan kan du ta del av inspelningarna från webbinariet.

 

Om Greta

Lär dig om projektet samt hur helheten ska hjälpa gjuteribranschen att bli mer resurseffektiv.

 

 

Arbetspaket 1

Undersöker hur högre resurseffektivitet kan uppnås för energianvändningen för en given gjuten produkt och en given framställningsprocess.

 

 

Arbetspaket 2

Undersöker en given gjuten produkt och en given framställningsprocess. Det andra utgår från en given gjuten produkt och söker förutsättningar att möjliggöra högre resurseffektivitet i framställningsprocessen. 

 


Arbetspaket 3

I det arbetspaket 3 vidgas perspektivet genom att den gjutna produktens användningsfas inkluderas i diskussionen.