Press

2023-11-09 GReTA knyter ihop säcken med matnyttig kunskap inför framtiden- Tidningen Gjuteriet nr 5 2023, sid 28-29.

2023-09-12 Vad händer i omvärlden – ny rapport om framtidens hållbara gjuteri - Tidningen Gjuteriet nr 4 2023, sid 23 

2023-06-26 Svenska gjuteriers resa mot en cirkulär ekonomi - Tidningen Gjuteriet nr 3 2023

2023-04-26 Vattenfall Plaza - Gjuteribranschen kraftsamlar för hållbarhet

2023-02-27 HANS ska omvandla restproukter till externa materialresurser - Tidningen Gjuteriet nr 1 2023

2023-01-01 Att höja anseendet för sekundäraluminium - Tidningen Gjuteriet nr 6 2022

2022-11-11 Strategidagarna 2022 - Tidningen Gjuteriet nr 5 2022

2022-11-11 Gjuterikongressen 2022 Tidningen Gjuteriet nr 5 2022

2022-10-03 Forskning med sikte på hållbar gjuteriindustri Nordiska projekt nr 4 2022 s. 42-44

2022-09-09 Pilotgjuteriet i Jönköping stärker branschen - Tidningen Gjuteriet nr 4 2022

2022-03-01 GRETA söker företag till fallstudier Tidningen Gjuteriet nr 1 2022

2021-11-02 Nu ska det 350 år gamla gjuteriet bli fossilfritt - Ny teknik  

2021-08-31 GRETA - en gemensam insats för resurseffektiv produktion av gjutgods - Gjuteriet

2021-04-15 GRETA - en gemensam insats för hållbar gjuteriindustri - Gjuteriet

2021-03-05 Svenska gjuterierna ska bli fossilfria – men hur? - Ny Teknik 

2021-02-23 Nu ska branschen ta tag i miljöfrågan – målet är att bli helt fossilfria - Jönköpings-Posten

2021-02-18 Stor bransch satsar grönt - P4 Jönköping

2021-02-12 Greta ska göra svenska gjuterier fossilfria - Metal Supply

2021-02-11 Forskningsprojekt för fossilfri gjuteribransch - Bergsmannen