Gjuten design

Konstruera rätt - Gjutning bäst

Det mesta kan gjutas. Följer man grundprinciperna för korrekt konstruktion, skapar man tekniskt och ekonomiskt optimala lösningar. Väsentliga fördelar med gjutning:

  • Mycket stor frihet vid formgivningen
  • Väggtjocklekarna kan lätt anpassas till påkänningarna i respektive tvärsnitt.
  • Bearbetningsbehovet reduceras avsevärt
  • Stor frihet vid materialvalet
  • Lätt att ge produkten en tilltalande design

Gjutning är kortaste vägen från smälta till färdig produkt.

För att se våra filmer om att konstruera rätt klickar du på de olika punkterna på bilden.

 

Övergripande filmer

 

Gjuten Design arrow arrow arrow arrow arrow arrow arrow arrow

Sugningar Godsanhopningar

Sugningar Knutpunkter

Sugningar Förstärkningspunkter

Spänningar Rätt placering

Spänningar Rätt kraftväg

Spänningar Rätt förstärkning

Spänningar Eftersträva tryckspänningar

Bearbetning Släppspår för tydlighet

Bearbetning Gjutna hål

Bearbetning Borra hål

Bearbetning Angränsande ytor