Kontakt

Besöksadress:

Skolgatan 4
553 16 JÖNKÖPING

Postadress:

Box 445
551 16 JÖNKÖPING

 

 

 

Har du synpunkter på innehållet i denna webbplats eller önskemål om förbättringar kontakta webmaster@gjuteriforeningen.se.

  

Generalsekreterare / VD

Mobil: 070-69 66 647
diana.bogic@gjuteriforeningen.se

Peter Nayström, Branschfrågor

Mobil: 070-69 66 312
peter.naystrom@gjuteriforeningen.se

Kontakta Peter vid frågor om miljö, arbetsmiljö, energi och påverkan.

Längre svarstid på mail. Nås på telefon vid brådskande ärenden.

Sven-Eric Stenfors, Forskningsfrågor

Mobil: 076 213 3203
sven-eric.stenfors@gjuteriforeningen.se

Per Ola Post, Kompetensfrågor

Mobil: 072 710 1531
per.ola.post@gjuteriforeningen.se