Anmäl dig till Strategidagarna

Svenska Gjuteriföreningen, RISE och Tekniska Högskolan i Jönköping välkomnar gjuteribranschen till årets Strategidagar som hålls på The Steam Hotel i Västerås.

Studera pressgjutning lättmetall

Har du yrkeserfarenhet från gjuteribranschen eller liknande verksamhet och vill utveckla dig inom yrket? Gå en kort spetsutbildning på distans!

Studera sandgjutning - järn och stål

Har du yrkeserfarenhet från praktiskt gjuteriarbete och vill utveckla dig inom yrket? Gå en spetsutbildning på distans!

Nyheter från Gjuteriföreningen

Några platser kvar till Yh-pressgjutning

den 28 september 2022

Några platser kvar till Yh-pressgjutning

Det finns några platser kvar till YH-utbildningen som börjar v.45. Utbildningen är kostnadsfri och på distans. Välkommen att anmäla dig.

Anmäl dig här
Öppna föreläsningar på JU

den 13 september 2022

Öppna föreläsningar på JU

I samband med årets Akademisk högtid på JU kommer högskolans nya professorer och hedersdoktorer att hålla offentliga föreläsningar. Fredagen den 7 oktober kan du lyssna på Christer Davidsson, gjuteriingenjör och Sven-Eric Stenfors, teknisk licenciat i materialvetenskap. och deras öppna föreläsningar.

Läs mer
Elpris - påverkan

den 31 augusti 2022

Elpris - påverkan

Svenska Gjuteriföreningen har aktivt arbetat med elprisfrågan sedan förra december när priserna började stiga. Som vanligt skickas information om vad vi gör ut till medlemmarna via nyhetsbrevet men här kan du läsa en kort sammanfattning.

Läs mer
Gjuten design

Gjuten design

Konstruera rätt - Gjutning bäst!

Läs om Gjuten design
Gjuterihandboken

Gjuterihandboken

Handboken är ett kunskapsstöd för dem som arbetar i gjuterier eller studerar gjuteriteknik men är också till för alla som använder eller handlar med gjutna komponenter eller funderar på att göra det.

Gjuterihandboken
Projektet GRETA

Projektet GRETA

Gjutna produkter med resurseffektiva tillverkningsprocesser och affärsmodeller.

Gå till GRETA
Klimatindikatorn

Klimatindikatorn

Jämför det svenska gjutgodsets fördelar jämfört med importerat gods.

Läs mer
Tidningen Gjuteriet

Tidningen Gjuteriet

Gjuteriet är gjuteriindustrins branschtidning. Tidskriften ges ut 6 gånger per år med olika teman. Nu finns även en digital version av Gjuteriet.

gjuteriet.se
Medlemsförteckning

Medlemsförteckning

Här hittar du alla våra medlemmar

Gå till medlemsförteckningen

Lär dig mer om revideringen av IED

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten för industriell verksamhet. Direktivet omfattar bindande krav kopplade till bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, för olika branscher och processer.

Klicka här för att läsa Svenska Gjuteriföreningens grundinställning vad gäller IED.

Bli medlem i Gjuteriföreningen

Vill ni också bli medlem i Gjuteriföreningen? Klicka på länken för att få mer information.

Ansök om medlemskap

Samarbetspartners

text

En ideell förening för personer anställda i svensk gjuteriindustri, anställda vid leverantörsföretag eller vid gjutgodsköpande företag. Den anställde är medlem i Gjuteritekniska föreningen, medan företag är medlemmar hos Gjuteriföreningen.

text

Jönköping University är ett modernt lärosäte i Jönköping. Forskningen inom Material och tillverkning är inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material.

text

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

text

CIC är en internationell arena inom resurs- och kostnadseffektiv gjutna produkter, i syfte att stödja inom forsknings-, utveckling, innovation och kompetensutveckling. CIC är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, JU och Swerea SWECAST.

 

text

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material.

text

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. De tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige.

 

text

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Det är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, Jernkontoret och Svenskt Aluminium

text

Paraplyorganisation för europeiska gjuteriindustrin. CAEF arbetar med frågor som rör bland annat ekonomi, teknik, miljö och juridik. Organisationen har 22 medlemmar, där är även Sverige inkluderat.