Tillsammans stärker vi industrin

Vi på Gjuteriföreningen tror på en gjuteriindustri i världsklass, med tillväxt och konkurrenskraft via samverkan.

Nyheter från Gjuteriföreningen

Webbinarium: Kan ni räkna ut CO2 påverkan på er produkt?

Webbinarium: Kan ni räkna ut CO2 påverkan på er produkt?

Kraven på att vi ska minska CO2-utsläppen ökar. Vi är övertygade om att kunna beräkna produkters CO2-påverkan är en konkurrensfördel och vi har en stark tro på att detta kommer att bli ett krav. Hur räknar vi ut detta värde? En LCA-beräkning är mycket dyr.

Läs mer
Välkommen till Gjuteridagarna -22  (sista anmälningsdag 13 maj)

Välkommen till Gjuteridagarna -22 (sista anmälningsdag 13 maj)

Välkommen till gjuteribranschens årliga konferens Gjuteridagarna som i år hålls den 30-31 maj 2022 på Elmia i Jönköping.

Läs mer
Gjuteridagarna - save the date!

Gjuteridagarna - save the date!

Välkommen till Gjuteribranschens årliga konferens Gjuteridagarna som i år hålls den 30-31 maj 2022 på Scandic Elmia i Jönköping. Mer information kommer inom kort.

Gjuten design

Gjuten design

Konstruera rätt - Gjutning bäst!

Läs om Gjuten design
Gjuterihandboken

Gjuterihandboken

Handboken är ett kunskapsstöd för dem som arbetar i gjuterier eller studerar gjuteriteknik men är också till för alla som använder eller handlar med gjutna komponenter eller funderar på att göra det.

Gjuterihandboken
Projektet GRETA

Projektet GRETA

Gjutna produkter med resurseffektiva tillverkningsprocesser och affärsmodeller.

Gå till GRETA
Klimatindikatorn

Klimatindikatorn

Jämför det svenska gjutgodsets fördelar jämfört med importerat gods.

Läs mer
Tidningen Gjuteriet

Tidningen Gjuteriet

Gjuteriet är gjuteriindustrins branschtidning. Tidskriften ges ut 6 gånger per år med olika teman. Nu finns även en digital version av Gjuteriet.

gjuteriet.se
Medlemsförteckning

Medlemsförteckning

Här hittar du alla våra medlemmar

Gå till medlemsförteckningen

Lär dig mer om revideringen av IED

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten för industriell verksamhet. Direktivet omfattar bindande krav kopplade till bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, för olika branscher och processer.

Klicka här för att läsa Svenska Gjuteriföreningens grundinställning vad gäller IED.

Bli medlem i Gjuteriföreningen

Vill ni också bli medlem i Gjuteriföreningen? Klicka på länken för att få mer information.

Ansök om medlemskap

Samarbetspartners

text

En ideell förening för personer anställda i svensk gjuteriindustri, anställda vid leverantörsföretag eller vid gjutgodsköpande företag. Den anställde är medlem i Gjuteritekniska föreningen, medan företag är medlemmar hos Gjuteriföreningen.

text

Jönköping University är ett modernt lärosäte i Jönköping. Forskningen inom Material och tillverkning är inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material.

text

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

text

CIC är en internationell arena inom resurs- och kostnadseffektiv gjutna produkter, i syfte att stödja inom forsknings-, utveckling, innovation och kompetensutveckling. CIC är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, JU och Swerea SWECAST.

 

text

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material.

text

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. De tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige.

 

text

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Det är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, Jernkontoret och Svenskt Aluminium

text

Paraplyorganisation för europeiska gjuteriindustrin. CAEF arbetar med frågor som rör bland annat ekonomi, teknik, miljö och juridik. Organisationen har 22 medlemmar, där är även Sverige inkluderat.