Information från leverantörer - Novacast

NovaCast bidrar till en mer ansvarsfull gjuteriindustri

Stabilisera er process och minska ert klimatavtryck med våra system för gjutsimulering och metallurgisk processtyrning.

Information från leverantörer - Njord Clean Air

Ren och hälsosam inomhusmiljö fri från hälsofarliga partiklar

Våra industriella luftreningslösningar håller luften fri från damm och skadliga partiklar – för en säker arbetsmiljö.

Information från leverantörer - Vattenfall

Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Med FCR kan företag dra nytta av sin flexibla elförbrukning och bidra till utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion.

Nyheter från Gjuteriföreningen

Hållbarhet och AI med RISE

Hållbarhet och AI med RISE

RISE bjuder in Gjuteriföreningens medlemsföretag till två webinarier med våra forskare tisdagen den 12 oktober!

Läs mer
Gjuteridagarna ställs in på grund av kvarvarande restriktioner

Gjuteridagarna ställs in på grund av kvarvarande restriktioner

På grund av de nuvarande restriktionerna (såväl nationella som hos branschens företag) har vi beslutat att ställa in Gjuteridagarna som skulle ha hållits i Jönköping den 12-13 oktober. Vi kommer inom kort att gå ut med ett nytt datum för konferensen.

Examensarbete Jämförelse mellan leverantörer i Sverige och LCC

Examensarbete Jämförelse mellan leverantörer i Sverige och LCC

Denna studie är ett examensarbete utfört på Linköpings Universitet åt Svenska Gjuteriföreningen under vårterminen 2021 inom masterprofilen logistik och supply chain management. Studien avser att utreda vilka motiv inköpande företag har för att välja en leverantör i ett LCC och hur logistiken och dess effekter kan beaktas vid LCC-sourcing.

Läs examensarbetet
Tidningen Gjuteriet

Tidningen Gjuteriet

Gjuteriet är gjuteriindustrins branschtidning. Tidskriften ges ut 6 gånger per år med olika teman. Nu finns även en digital version av Gjuteriet.

gjuteriet.se
Gjuterihandboken

Gjuterihandboken

Handboken är ett kunskapsstöd för dem som arbetar i gjuterier eller studerar gjuteriteknik men är också till för alla som använder eller handlar med gjutna komponenter eller funderar på att göra det.

Gjuterihandboken
Organisationen

Organisationen

Tillsammans med våra medlemmar stärker vi industrin.

Organisationsstruktur
Klimatindikatorn

Klimatindikatorn

Jämför det svenska gjutgodsets fördelar jämfört med importerat gods.

Läs mer

Lär dig mer om revideringen av IED

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten för industriell verksamhet. Direktivet omfattar bindande krav kopplade till bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, för olika branscher och processer.

Klicka här för att läsa Svenska Gjuteriföreningens grundinställning vad gäller IED.

Bli medlem i Gjuteriföreningen

Vill ni också bli medlem i Gjuteriföreningen? Klicka på länken för att få mer information.

Ansök om medlemskap

Samarbetspartners

text

En ideell förening för personer anställda i svensk gjuteriindustri, anställda vid leverantörsföretag eller vid gjutgodsköpande företag. Den anställde är medlem i Gjuteritekniska föreningen, medan företag är medlemmar hos Gjuteriföreningen.

text

Jönköping University är ett modernt lärosäte i Jönköping. Forskningen inom Material och tillverkning är inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material.

text

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

text

CIC är en internationell arena inom resurs- och kostnadseffektiv gjutna produkter, i syfte att stödja inom forsknings-, utveckling, innovation och kompetensutveckling. CIC är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, JU och Swerea SWECAST.

 

text

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material.

text

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. De tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige.

 

text

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Det är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, Jernkontoret och Svenskt Aluminium

text

Paraplyorganisation för europeiska gjuteriindustrin. CAEF arbetar med frågor som rör bland annat ekonomi, teknik, miljö och juridik. Organisationen har 22 medlemmar, där är även Sverige inkluderat.