Svenska Gjuteriindustrin i siffror

I Sverige finns i nuläget 100 stycken gjuterier - 27 järngjuterier, 12 stålgjuterier och 61 gjuteri som gjuter i övriga metaller, det vill säga icke-järnmetaller vilket mestadels är aluminium.

Bland kunderna dominerar fordonsindustrin som star för 70 procent av det totala tonnaget. Fordonsindustrin har också varit en av de största anledningarna till att gjuterier som gjuter i övriga metaller har ökat i produktion under de senaste åren.

Produktion

Från 2015 till 2017 har svensk gjuteriindustris produktion legat stadig på strax under 300000 ton. Under 2018 ökade samtliga materialslag med i genomsnitt 5,3 procent.  Redan år 2019 kunde en nedåtgång synas i statistiken med en eventuell lågkonjunktur i sikte. Minskningen år 2020 har att göra med den pandemi som härjade världen över under 2020 och 2021. Framförallt har fordonsindustrins stängningar påverkar stora delar av deras egen produktion samt produktionen hos deras leverantörer. 

 

MATERIAL (ton) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Diff.% 2019-2020
Järn 207 900 212 000 210 000 209 000 214 931 225 700 216 000 177 000 - 22
Stål 20 400 19 600 19 200 21 200 21 750 22 900 23 500 20 200 - 14
Övriga metaller 56 000 58 200 62 600 61 600 63 724 67 270 65 100 56 400 - 13
Totalt 284 300 289 800 291 800 291 800 300 405 315 870 305 500 253 600 - 17

 

 

Anställda

Efterfrågan på kvalificerade arbetare fortsätter vara hög i svenska gjuteriindustrin. Gjuterier letar kontinuerligt efter nya anställda och speciellt dem med en högre utbildning.

I nuläget arbetar ca 7000 anställda i svenska gjuterier. Bland tjänstemännen så ligger branschen fortfarande på cirka 10 % med högre utbildning. Cirka 32 % av alla företag anser att det är svårt att anställa ingenjörer på grund av den nuvarande ingenjörsbristen samt den höga efterfråga i alla industrier, inte bara gjuteriindustrin.

För att attrahera flera ingenjörer till gjuteriindustrin så har Jönköping University påbörjat en masterutbildning på avancerad nivå inom Product Development, specialisation in Materials and Manufacturing.

 

Mer detaljerad statistik finns tillgänglig för våra medlemmar på de låsta sidorna, omvärldsbevakning > CAEF > Statistik.