Nordic Energy Audit

Nordic Energy Audit

Nordic Energy Audit (NEA) är Gjuteriföreningens sekreterare i Energirådet samt ramavtalade part för Ert stöd i energi- och hållbarhetsfrågor. Specialister, redo att hjälpa dig i hållbarhetsarbetet att ta kontroll över din energianvändning genom energiledning och skräddarsydda lösningar.

NEA är områdesexperter på forskningsbaserade metoder för att skapa effektivitet och handlingskraft i ert energiarbete, vi blir er strategiska energipartner.


NEA:s expertis hjälper er med:
• Energieffektivisering
• Fossilfria lösningar
• Energislagsbyte
• Energikartläggningar
• Effektförsörjning
• Tillståndsprocesser
• Lagkrav & uppfyllnad
• Digitalisering för att möta marknadens krav

En palett av kunskapstjänster - Låt oss analysera er energianvändning och ge er vår expertanalys av ert nuläge och tar fram en handlingsplan för att nå era mål!

Klicka här för att ladda hem erbjudandet.