Tillsammans med våra medlemmar stärker vi industrin

Svenska Gjuteriföreningen

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer.

Vi har idag nästan 140 företag som medlemmar. Bland dessa finns såväl små- och medelstora företag, som globala koncerner som Volvo, Scania, Husqvarna, SKF, med flera.

Våra medlemmar står för över 95 procent av gjutgodsproduktionen i Sverige, vilket gör att Gjuteriföreningen är stark och väl förankrad inom branschen. Det betyder att vi kan tillvarata våra medlemmars intressen gentemot myndigheter, forskningsfinansiärer, skolväsende, med flera.

En viktig uppgift för Gjuteriföreningen är att initiera forskning och utbildning som bidrar till tillväxt och hållbar utveckling i den svenska gjuteriindustrin. Vårt arbete bedrivs i nära samarbete med bland annat Jönköping University och forsknings- och utbildningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden.

.

Vårt uppdrag är att skapa mervärden
för våra medlemsföretag.