_DSC2312.jpg

Användarvillkor

Det är fritt att ladda ner och använda bilderna i Gjuteriföreningens bildbank.

Om en bild ska användas i reklam- eller marknadsföringssyfte krävs tillstånd av Gjuteriföreningen.

Bilderna får inte användas i strid med god sed.
Bilderna får inte förvanskas eller säljas vidare.

Bildrättigheterna tillhör Gjuteriföreningen respektive fotograf.
Källan ska uppges, dvs. fotografens/konstnärens namn samt Gjuteriföreningen alternativt det ägande företagets namn.