Riktningsdokument

Gjuteriföreningens riktningsdokument – tillgång på fossilfri el

Om svensk gjuteriindustri skall bevara konkurrenskraften och kunna anpassa sig till förändringar av produktion och använda processer är vi alltså beroende av nationella, regionala och lokala insatser av tredje part. Men det krävs även att gjuteribranschen intensifierar arbetet med energieffektivise-ring och utfasning av fossilbaserade energikällor.

Läs Gjuteriföreningens ståndpunkt här.

 

 

Gjuteriföreningens riktningsdokument – IED, BREF

Diverse nya lagar och direktiv revideras nu som kommer att påverka svensk gjuteriindustri. Vi är aktivt engagerade i flera av dessa men fokus ligger på IED, BREF och revideringen av miljöbalken.

Klicka här för att läsa om dessa och Gjuteriföreningens ståndpunkt i frågorna