Medlemsprojekt

Följande projekt genomfördes:

2020

  • Klimatpåverkan av gjutgods
  • CMR-utredning - Kvarts 2020-002

2019

• Ökad livslängd och produktivitet i gjutverktyg
• Utbildning inom gjutna material och processer - nationell kartläggning
• Pilot - information till gymnasieelever

2018

• Reducering av bensenhalten i överskottssand från gjuterier
• Termisk analys för Al-Si-legeringar del
• Omvärldsanalys
• Gjuteriernas miljöfrågor

2017

• Omvärldsanalys
• Robust råsand
• Elektrostatiska pulversläppmedel
• Högpresterande gjutna aluminiumkomponenter
• Strukturerad defektprediktering
• Termisk Analys; Al- och Cu-bas fortsättning 
• Processtyrning i stålgjuteriet och renhet hos legeringsämnen (PDA)
• Processtyrning i stålgjuteriet Del 2
• Metalliska Material - Projektstöd mm
• Termisk Analys; Al- och Cu-bas fortsättning 2017 (Projektplan + Steg 1 2018 + Ev. Steg 2 2018)
• Renhet Al
• Miljöfrågor som kan motivera kommande forskningsinsatser inom gjuterinäringen
• Termisk - Analys Al och Cu 2017 Steg 1.

 

 

Vissa projektrapporter finns under fliken Publikationer på medlemssidorna.