Medlemsprojekt

Följande projekt genomfördes:

2022

 • 2022-015 Renhet hos inre ytor i gjutgods
 • 2022-016 Legeringsutveckling genom simulering
 • 2022-017 Rapport - Kravställning på inre defekter
 • 2022-018 Simulering av gasporositeter
 • 2022-019 Digital form- och kärnframställning
 • 2022-020 Gjutfelshandbok

 

2021

 • 3D-sandprintade kärnor och formar
 • Omvärldsbevakning Nya tekniker och trender
 • Tillförlitlighet vid simulering
 • Omvärldsbevakning - Höghållfasta stål
 • Förstudier- Materialförsörjning stål

 

2020

 • Klimatpåverkan av gjutgods
 • Nya legeringar för gjutstål
 • Nya legeringar för gjutstål
 • Processtyrning i stålgjuteriet
  och renhet hos legeringsämnen. Slutrapport
 • Digitalisera gjuteriet
 • Värmebehandling av stålgjutgods
 • CMR - Kvarts
 • Urslagning av kärnor
 • Lättviktsstål för gjutna
  produkter

 

2019

 • Ökad livslängd och produktivitet i gjutverktyg
 • Utbildning inom gjutna material och processer - nationell kartläggning
 • Pilot - information till gymnasieelever

 

2018

 • Reducering av bensenhalten i överskottssand från gjuterier
 • Termisk analys för Al-Si-legeringar del
 • Omvärldsanalys
 • Gjuteriernas miljöfrågor

 

2017

 • Omvärldsanalys
 • Robust råsand
 • Elektrostatiska pulversläppmedel
 • Högpresterande gjutna aluminiumkomponenter
 • Strukturerad defektprediktering
 • Termisk Analys; Al- och Cu-bas fortsättning 
 • Processtyrning i stålgjuteriet och renhet hos legeringsämnen (PDA)
 • Processtyrning i stålgjuteriet Del 2
 •  Metalliska Material - Projektstöd mm
 •  Termisk Analys; Al- och Cu-bas fortsättning 2017 (Projektplan + Steg 1 2018 + Ev. Steg 2 2018)
 • Renhet Al
 • Miljöfrågor som kan motivera kommande forskningsinsatser inom gjuterinäringen
 • Termisk - Analys Al och Cu 2017 Steg 1.

 

 

Vissa projektrapporter finns under fliken Publikationer på medlemssidorna.