Bixia hjälper gjuteriföretag in på balansmarknaden

 

 

Metals&Minerals blir ett av fem initiativ som beviljas program inom den omfattande innovationssatsningen Impact Innovation. Detta besked lämnade finansiärerna bakom satsningen, Energimyndigheten, Formas och Vinnova, idag.

Katarina Nilsson, ansvarig för forskning och innovation på Svemin, Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och Maria Swartling, programchef, Sustainable Steel Region.

Katarina Nilsson, ansvarig för forskning och innovation på Svemin, Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och Maria Swartling, programchef, Sustainable Steel Region.

 

Idag den 27 februari meddelades att initiativet Metals&Minerals blir ett av fem program inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas stora satsning Impact Innovation. Totalt lämnades 23 ansökningar in.

Programmen inom satsningen ska under den kommande tioårsperioden genomföra ett uppdrag, en ”mission”, som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt stärker Sveriges konkurrenskraft. 

- Detta besked markerar en milstolpe för metallindustrin och cementerar vår resa mot en grönare framtid. Från gjuteriindustrins håll ser vi det nya strategiska innovationsprogrammet Metals&Minerals som en avgörande drivkraft för att accelerera den gröna omställningen inom vår bransch. Genom att satsa på innovation och hållbarhet, tar vi steg mot att minska vår miljöpåverkan och med det stärka vår konkurrenskraft, säger Diana Bogic,Generalsekreterare på Svenska Gjuteriföreningen. 

Metals&Minerals mission är att säkerställa tillgången till mineral och metaller så att omställningen av energi- och transportsektorerna kan fullföljas och att EU kan stärka sin resiliens gällande materialförsörjning.

– Det här är en stor dag för alla som jobbar för ett starkt Europa med ett minskat importbehov av kritiska och strategiska material. Sverige som EU:s främsta gruvnation spelar en viktig roll när EU nu ska bli ”fit for 55”. Både teknik och lagstiftning måste utvecklas och gruvdrift behöver bli attraktiv för dem som ska arbeta inom området. Bilden av industrin behöver också stärkas. Allt det kan programmet bidra till, säger Katarina Nilsson, ansvarig för forskning och innovation på Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral- och metalltillverkare i Sverige.

Bakom Metals&Minerals står ett konsortium där svensk järn- och stålindustris branschorganisation Jernkontoret är koordinator och där Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium och det regionala initiativet Sustainable Steel Region liksom Luleå tekniska universitet, LTU Business och Örebro universitet ingår.

– Detta är ett mycket glädjande beslut som kommer bidra till en mer hållbar framtid. Att öka tillgången på mineral och metaller är nödvändigt om vi ska klara omställningen, men vi behöver också utveckla starkare, hållbarare och mera återvinningsbara material och framför allt använda dem smartare. Här kommer programmet att skapa samarbeten och ge utrymme för nya smarta lösningar, säger Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilson.

Dagens beslut gäller finansiering av uppbyggnad och drift av ett programkontor.

– Vi är ett brett konsortium och programkontoret kommer att ha verksamhet på fem platser i Sverige: Luleå, Sandviken, Örebro, Stockholm och Jönköping. På det viset kommer alla våra medlemmar och intressenter att ha programmet nära sig, säger programchefen Maria Swartling på Sustainable Steel Region.

Omfattningen av själva forskningsanslagen inom ramen för Metals&Minerals är ännu inte beslutad utan kommer fastslås i en förhandling mellan konsortiet och finansiärerna.

– Vi siktar på 150 miljoner kronor per år från finansiärerna, och lika mycket från oss i industrin. Det här är en omfattande satsning men de här frågorna är centrala för en hållbar framtid, säger Maria Swartling.


Fakta – Impact Innovation och Metals&Minerals
Beslutet från Energimyndigheten, Formas och Vinnova gäller 100 miljoner kronor över fem år, varav hälften kommer från finansiärerna, och hälften från gruv- och stålföretag. Dessa medel ska täcka uppbyggnad och drift av Metals&Minerals programkontor. Efter fem år kan konsortiet söka medel för ytterligare fem år. I konsortiet ingår Jernkontoret (koordinator), Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Sustainable Steel Region, Luleå tekniska universitet, LTU Business och Örebro universitet.

 

Klicka här för att komma till det ursprungliga pressmeddelandet från Jernkontoret