En av EU:s miljömyndigheter besöker svenska gjuterier

Under veckan, 17–20 februari, får fem svenska gjuterier besök från den EU-myndighet som utformar tekniska riktlinjer för stora miljöpåverkande företag. De ska bland annat titta på olika miljöskyddstekniska lösningar som begränsar miljöpåverkan. Med på studiebesöken finns även representanter för Naturvårdsverket och Gjuteriföreningen.

Alla stora företag med potentiellt stor miljöpåverkan från produktionen omfattas av en EU-gemensam lagstiftning. Lagstiftningen är bindande så att verksamheter som inte uppfyller minimikraven behöver göra miljöförbättringar genom att byta process eller skaffa bättre reningsutrustning. Målet är alla verksamheter i EU ska ha samma förutsättningar och att luften och vattenmiljön i EU ska förbättras.

För att göra det hanterbart har man delat in branscherna och samlat liknande verksamheter i kluster. För dessa kluster samlar man in data om både teknikval och vilka utsläpp de gör, och allt samlas i ett stort teknikdokument. De tekniker och utsläpp som motsvarar den bästa tekniken för tillfället samlas i ett speciellt kapitel som senare blir bindande för företagen att följa.

Just nu pågår genomgången av gjuterier där Sverige medverkar som medlemsland i EU, och även branschen är delaktig genom den europeiska branschorganisationen. Sverige har i samarbete med den svenska branschorganisationen bjudit in de författare som ska skriva teknikdokumentet, till denna studiebesöksresa till fem gjuterier i Sverige.

Målet från Sveriges sida är att visa upp miljöskyddstekniska lösningar på företag med förhållandevis låg miljöpåverkan. Sverige vill även tydliggöra förhållanden i Sverige som bör beaktas i skrivandet av teknikdokumentet

De fem bolagen som besöks är Sandvik SRP AB (Svedala), Gjuteriteknik AB (Värnamo), Husqvarna AB (Huskvarna), Volvo Powertrain (Skövde) och Johnson Metall AB (Örebro)

Mer information 

 
Kontakt 

Matthis Kaby, 010-698 13 49, matthis.kaby@naturvardsverket.se 

Staffan Asplind, 010-698 13 33, staffan.asplind@naturvardsverket.se

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/En-av-EUs-miljomyndigheter-besoker-svenska-gjuterier-/