Networkshop: Låt oss prata aluminium

Inbjudan till nätverksträff och workshop

Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriföreningen i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping och RISE bjuder in till en nätverksträff och workshop med medlemmar från Profil, Gjutet och Plåt i syfte att skapa kontaktvägar och lära mer om varandras områden, möjligheter och kompetens.

Läs mer här (uppdaterad inbjudan): Networkshop - konsten att tänka aluminium tillsammans

Anmäl dig på JU:s webbplats (sista anmälningsdag 25/1).