Personuppgiftspolicy

Din trygghet och integritet är viktig för oss på Gjuteriföreningen. Vi tycker att det är viktigt att du vet vilka uppgifter som vi behöver från dig och hur vi behandlar dem. Vi vill att du ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter.

Sammanfattning

Svenska Gjuteriföreningen och Svenska Gjuteriföreningens Service AB (nedan kallade "vi") är åtagande sig att skydda personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter.

 

Grundläggande Principer

Dataminimering och lagringsbegränsning: Endast nödvändiga personuppgifter samlas in. Vi följer strikta lagringsbegränsningar och har riktlinjer för hur länge uppgifter får lagras.

Tredjepartsdelning: Personuppgifter delas endast med tredje parter och underleverantörer som uppfyller GDPR-kraven.

Rättigheter för den registrerade: Vi respekterar och underlättar registrerade individers rättigheter, såsom tillgång, rättelse, och radering.

Säkerhetsåtgärder: Vi vidtar högsta möjliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, inklusive branschstandarder för säkerhetskopiering och implementering av tvåstegsautentisering där det är möjligt.

 

Information Vi Behandlar

Vi behandlar uppgifter som e-postadresser, telefonnummer, titlar, arbetsgivare och bilder (endast tagna vid konferenser). Dessa uppgifter används för att kommunicera med våra medlemmar, skicka information/nyheter från bransch och marknadsföra våra konferenser och aktiviteter.

 

Insamling och Lagring

Insamling: Information insamlas både direkt (via registrering eller kontakt) och indirekt (genom användning av våra tjänster).

Lagring: Information lagras på säkra servrar. Vi använder Office 365 för lagring, och all data lagras i Europa. SuperOffice CRM Online används för att skydda data med ISO 27001-certifiering.

 

Hantering av Personuppgifter

Utskick: Vi använder SuperOffice CRM Online och Outlook för kommunikation. Anställda på medlemsföretag kan när som helst välja att inte ta emot ytterligare kommunikation.

Rätten att bli bortglömd: Vi har tydliga rutiner för att hantera önskemål om att bli borttagen ur våra system.

Bilder: Vi hanterar bilder ansvarsfullt och erbjuder möjligheter för individer att inte delta i fotografering.

 

Slutlagring och Radering

Personuppgifter lagras i SuperOffice och Office 365 och raderas antingen på begäran av individen eller vid avslutad anställning hos medlemsföretaget (detta görs när informationen kommer oss tillhanda). Vi raderar uppgifter rutinmässigt per kvartal för att säkerställa att personuppgifter är riktiga. 

 

Rättigheter och Val

Individer har rätt att bestämma vilken information de vill ta emot från oss och kan enkelt anpassa sina preferenser. Alla individer har rätten att bli bortglömda. Dock gäller det ej sådant som vi måste spara för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

 

Hantering av Företagsuppgifter

Vi hanterar även företagsuppgifter, som ingår i vår medlemsförteckning. Företag kan själva uppdatera sina uppgifter via vår hemsida.

Notera att vi ej tar bort sådana uppgifter som vi måste spara för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Vi kommer att meddela dig om vilken typ av uppgifter vi ej raderat.