Presumtiva forskarskolan Smart Industri

Nu kraftsamlar fem lärosäten, bland annat Högskolan i Skövde och Jönköping University, och ansöker om att bilda en gemensam företagsforskarskola vars syfte är att tillgodose industrins behov av spetskompetens.

Den 24 april kl. 09:30 hålls en informations- och lanseringsdag för forskarskolan Smart Industri på Högskolan i Skövde.

Följ länken för mer information och anmälan:
Presumtiva forskarskolan Smart Industri bjuder in till informationsdag