Strategidagarna 2023

Strategidagarna

Strategidagarna är ett tillfälle att samla föreningens medlemmar för att tillsammans utgå från strategin och ta fram aktiviteter som ska främja branschen och dess medlemmar.

Under strategidagarna diskuteras branschsframtid samt hur vi ska bli en lönsam, uthållig och stark bransch. Vad ska vi forska om? Vilken kompetensutveckling behövs? Vilken typ av omvärldsbevakning är nödvändig för vår framtida utveckling?

Förslagen som tas fram under strategidagarna ska vara nästkommande års projekt. Dessa ska presenteras på Gjuteridagarna året därpå.