Digital kurs: Energismarta gjuterier

Nu finns det en kostnadsfri webbkurs i energieffektivisering som riktar sig till gjuterier. Energimyndigheten och Gjuteriföreningen har tillsammans tagit fram den interaktiva utbildningen där deltagarna får lära sig att använda företagets energi på ett smartare sätt.

Kursen ger grundläggande kunskaper i energifrågor och ett stöd för att komma igång med energiåtgärder. Med ett interaktivt innehåll bestående av kortare filmer, övningar och kompletterande texter är det lätt att ta sig igenom utbildningen, och den kan genomföras var som helst, när som helst. Kursen innehåller bland annat:

  • konkreta energitips
  • förslag på genomförande
  • handfasta råd om hur företaget på ett övergripande sätt kan arbeta för att minska energianvändningen.

Kursen passar både de gjuterier som är nybörjare och de som redan har kommit en bit på vägen i sitt energiarbete.

 

Här kan du registrera dig och gå kursen.

Läs mer om kurserna här.

 

 

Bild ifrån Energimyndighetens Kunskapsportal

Bild ifrån Energimyndighetens Kunskapsportal

 

Stöd för att energieffektivisera

Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Inom programmet finns ett antal fler projekt läs mer på www.energimyndigheten.se/smf

Sedan tidigare finns webbkurser för teknikföretag, hotell, restauranger, installatörer, livsmedelsföretag, trä- och möbelbranschen, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar samt fordonsverkstäder.

Att jobba medvetet med energifrågor har medfört att vi minskat vår energi-förbrukning med 19% under 3 år. Och mer ska det bli när vi börjar få utväxling av de övriga energi-besparingsåtgärder vi satt igång. Energislöserierna är nog ett av de största slöserierna ett gjuteriföretag har. Här finns mycket MWh och pengar att spara och energigruppen är kanske den bästa förbättringsgrupp vi startat upp!

Cajsa Lundberg,
VD på Lundbergs Pressgjuteri.

 

 

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen tagit fram en lättillgänglig webb-utbildning som med sitt viktiga innehåll hjälper branschens företag att inte bara bli mer energieffektiva utan även bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Det moderna uttrycket och den pedagogiska innehållet gör utbildningen lättsam och tillgänglig för alla.

Jessica Elfsberg, ordförande
i Svenska Gjuteriföreningens Kompetensråd.