Webbinarie 31/8 - Framtida behov av elkraft

Svenska Gjuteriföreningen har aktivt arbetat med energifrågan sedan förra december när priserna började stiga. Som vanligt skickas information om vad vi gör ut till medlemmarna via nyhetsbrevet men här kommer en kort sammanfattning.

 

1. Kontakt med Näringsutskottet

Under året har vi vid flera haft kontakt med politikerna i Näringsutskottet. Vårt beslut var att i inledande skedde att ta kontakt med politikerna i Näringsutskottet eftersom det är de som kan påverka det som sedan genomförs på Näringsdepartementet. Ledamöter i Näringsutskottet har bland annat informeras om hur viktig branschen är i den gröna omställning, hur branschen påverkas av de höga priserna samt att vi anser att det är fel att Danmark och Tyskland har ett specialavtal som möjliggör för Tyskland att betala Danmark för att stänga ner vindkraftverk under vissa perioder (läs här).

 

2. Debattartiklar

Under våren och hösten har vi varit engagerade i att ta fram debattartiklar som publicerats i såväl föreningens namn samt i ett av våra medlemmars namn.

De artiklar som publicerats under Svenska Gjuteriföreningens namn finns att läsa här (mars 2022) och här (augusti 2022).

 

3. BEKEN-modellen

Branschrådet har under sommaren beslutat att lyfta upp Bengt Ekenstiernas förslag på ändrade prissättningsmodell. Modellen som vi har beslutat att lyfta heter BEKEN-modellen och är ett alternativ till hur problematiken skulle kunna lösas. Vi säger inte att detta är den enda eller den optimala lösningen men vi anser att den bör utredas. BEKEN-modellen är en kortsiktig lösning.

Läs mer om BEKEN-modellen här

 

4. Dialog med energipolitiska talespersoner och riksdagsledamöter

Vi har under augusti månad bjudit in energipolitiska talespersoner för samtliga partier för en dialog om just elpriset. Under dessa möten har vi fått möjlighet att berätta om de utmaningar och hot som branschen står inför vad gäller just energiförsörjning och energipris. De politiker som svarade och såldes deltog på möten var Rickard Nordin, Centerpartiet, och Jennie Nilsson, Socialdemokraterna samt Vice ordförande i Näringsutskottet. Övriga partier har inte svarat.

Vi har även deltagit på möten där vi tillsammans med våra medlemmar fått möjlighet att föra fram branschens utmaningar. Klicka här för att komma till ett reportage från Sveriges Radio där Cajsa Lundberg, från Lundbergs pressgjuteri, berättar om den svåra situationen. 

 

5. Kontakt med näringsdepartementet

Vi har tidigare informerat departementet om branschens utmaningar men har efter att vi sett de extrema priserna begärt att få till ett möte. 

Den 8 september hade vi ett möte med statssekreterare Emil Högberg på Näringsdepartementet för att belysa den akuta situation som branschen är i med anledning av de extrema elpriserna.

Bland annat så pratade vad den kraftiga prisökningen faktiskt innebär för en så energiintensiv bransch i form av kostnader, allt från 200- flera tusen % ökade elkostnader. Vi tog även upp likviditetssvårigheter, affärer som flyttar tillbaka till lågkostnadsländer, varsel och om det fortsätter så här eventuella konkurser innan jul.

För att undkomma varsel och konkurser var vi tydliga med att branschen behöver hjälp i form av direkta utbetalningar samt utökat stöd som liknar det vi såg under pandemin. Och detta behöver komma omgående. Företag i obestånd kan inte erhålla statligt stöd och därför är det av största vikt att dessa åtgärder presenteras snarast.

Förutom stadssekreteraren deltog även två politiskt obundna tjänstemän.

De som representerade branschen under mötet var Cajsa Lundberg (Lundbergs Pressgjuteri), Emma Sundqvist (Combi Wear Parts), Per-Eric Nord (Baettr) och vår styrelseordförande Lars Johansson. Tack till samtliga för era presentationer om branschens situation.