Examensarbete Jämförelse mellan leverantörer i Sverige och LCC