Arvika Gjuteri fattat beslut om återuppbyggnad av gjuteriet

Den 8 juli fattade styrelsen för Arvika Gjuteri beslut om återuppbyggnad av gjuteriet som skadades efter branden tidigare i år.

Den 16 april utbröt en sotbrand i ventilationssystem på Arvika Gjuteri som resulterade i skador på vitala delar av produktionen. Inga medarbetare skadades. Däremot var skadorna i produktionen stora, bland annat brann det i formningen, formsvalningen, kärnmakeriet och kontrollrummet. Det har varit stora skador som annat har resulterat i att 35 km kabel förstörts.

-Det blev en tvärnit i produktionen som resulterade i att Arvika Gjuteri tillsammans med sina kunder omgående drog igång arbetet med att hitta andra leverantörer för de ca 100 artiklar som produceras här, berättar Lars Dahl som är styrelseordförande och delägare i Arvika Gjuteri.
Nu meddelar man på företagets hemsida att styrelsen beslutat att återuppbyggnaden dras igång. Responsen om återuppbyggnaden har varit väldigt positiv från anställda och kunder.

- Arvika Gjuteri har många supporters. Våra anställda är engagerade och har bland annat varit med i saneringsprocessen under våren. Våra kunder har varit tydliga med att Arvika Gjuteri behövs på marknaden. Vi är konkurrenskraftiga och dessutom uppskattas närheten och flexibiliteten säger Lars Dahl.

Återuppbyggnaden av gjuteriet ska genomföras under hösten och planen är att börja provgjuta den
1 december med en succesiv upprampning under första kvartalet 2021. Gjuteriet kommer fortsättningsvis vara uppbyggt för tvåskift men kommer till en början köra dagskift.

Lars Dahl berättar att det kommer bli ett modernare och mer hållbart gjuteri.
- Järngjuterier är ju överlag det yttersta när det kommer till hållbarhet. Vi smälter med el som ger mycket låg klimatpåverkan och dessutom använder vi 100 % återvunnen metallråvara. Det nya gjuteriet kommer bli än mer energieffektivt och med det nya ventilationssystemet kommer vi kunna återvinna mer värme som sedan skickas ut i fjärrvärmenätet i Arvika.