Anmälan till Strategidagarna är stängd

Välkommen till Svenska Gjuteriföreningens strategidagar den 2-3 oktober i Jönköping.

Strategidagarna är ett tillfälle för branschen att sätta riktningen för nästkommande års arbete inom föreningen. Årets tema är konkurrenskraftig och hållbar produktion, något som då även kommer vara det genomgående ämnet för presentationerna och workshopen.
I samband med Strategidagarna hålles även CIC:s forsknings- och kompetensöverföring.

Läs mer här: Inbjudan till Strategidagarna