Utkast till SF BREF finns tillgängligt

BAT-slutsatserna sätts i EU:s dokument kring bästa tillgängliga teknik för olika branscher. Dokumentet som behandlar smidesverkstäder och gjuterier benämns SF BREF. Under året kommer den nya SF BREF att tas fram. Fyra år efter att den är beslutad måste alla Europas IED-gjuterier uppfylla de nya kraven. Första utkastet är nu tillgängligt och vi har fyra veckor på oss att lämna synpunkter till Naturvårdsverket. Vidare kommer vi även att lämna synpunkter via CAEF. Vi ber alla som har möjlighet att engagera sig i detta då det på sikt kommer att påverka alla. Till en början är det IED-anläggningar som påverkas, men på sikt kommer BREF att påverka alla som söker nytt miljötillstånd.

 

Länk till DRAFT 1: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-02/SF_BREF_D1_web.pdf

 

Lästips:

  • Läs igenom BAT 1-5 i kapitel 4, dessa är mer eller mindre standard, se exempelvis SA BREF.
  • Stanna upp och notera rubrikerna för de olika BAT-slutsatserna i kapitel 4. Titta i kapitel 8 där beskrivning av ord finns. Var även för den fortsatta läsningen observanta på ”applicability” och fotnoter (relativt få men flera kopplat till BAT 2).
  • Läs BAT 2 noga, otroligt viktig!
  • Läs BAT 6 noga, viktig för de andra BAT-slutsatserna.
  • Därefter läs BAT 7-44
  • Läs teknikbeskrivningar i kapitel 3 som kopplar till de olika BAT-slutsatserna.
  • Därefter eventuellt kapitel 2 och 5.

 

Synpunkter skickas till info@gjuteriforeningen.se, skriv SF BREF i ämnesraden.