Nayström i intervju om cirkulär ekonomi

Gjuteriföreningens generalsekreterare Peter Nayström intervjuas i Recyclings artikelserie "Åt vilket håll styr lagarna".

Hjälper eller stjälper dagens lagstiftning arbetet för att nå en cirkulär ekonomi? Recycling har i en serie med fyra delar talat med några aktörer som har lite olika fokus.

— Med rätt insatser kan en verksamhets restprodukter bli en annan verksamhets råvara, säger Peter Nayström generalsekreterare i branschorganisationen Svenska Gjuteriföreningen.

Läs hela artikeln här.