Branschagenda

Gjuteribranschen tar nu fram en reviderad strategisk agenda för en hållbar industri till år 2035. Fram till dess finns vår tidigare agenda tillgänglig nedan. 

Svenska Gjuteriföreningen, RISE och Jönköping University har inom Casting Innovation Center (CIC) tagit fram en agenda för att skapa samsyn inom svenska gjuteribranschen angående framtida satsningar. För att möta framtiden och dess utmaningar ska branschen arbeta med tre utvecklingsområden; attraktiv bransch, avancerade produkter och hållbar produktion.

En konkurrenskraftig och hållbar inhemsk gjuteriindustri är av stor strategisk betydelse för samhället och dess möjlighet till självständig industriförsörjning. Gjutna komponenter ingår som vitala delar i en lång rad produkter som behövs i vårt dagliga liv. Gjutgods erbjuder dessutom en hög grad av återanvändning, vilket gör det till ett miljömässigt hållbart material. Agendan tydliggör branschens vision, mål och färdplan för en hållbar industri till 2035.

I arbetet med agendan har man identifierat tre utvecklingsområden; attraktiv bransch, avancerade produkter samt konkurrenskraftig och hållbar produktion. År 2035 ska svensk gjuteribransch bland annat vara ett naturligt karriärval för teknikintresserade personer, ledande inom funktionsoptimerat gjutgods där olika delar av en komponent kan ha olika egenskaper samt vara en klimatneutral industri.

Flera av de föreslagna insatserna riktar sig till stora delar av gjuteriindustrin och dess leverantörer och kunder. Genom en ökad och bredare samverkan uppnås förutsättningar att utveckla nya, avancerade material och produkter. Den tekniska utvecklingen går snabbt och förmågan att implementera ny teknik är avgörande för att öka branschens flexibilitet, resurseffektivitet och konkurrenskraft.

Ladda hem Agenda för en hållbar svensk gjuteridustri.