Diskussion och planering med lättvikt i fokus

Med fokus på lättvikt bjöd LIGHTer Nod Småland och Jönköping University in industri, akademi och forskningsinstitut för att diskutera och planera framåt hur kvaliteten hos en smältmetall kan komma att mätas.

Representanter från Volvo Cars, Scania, Lundbergs Pressgjuteri, Ljunghäll, Fundo, Ages, RISE, Stena Aluminium m.fl samt Jönköping University och inbjuden expert Prof Murat Tiryakioglu från Jacksonville University, Florida, är rörande ense om att gjuteriets smältkvalité ger förutsättningar för att optimera gjutna komponenter vilket ger en viktreducering och därmed bidrar till en hållbar utveckling.