Välkommen till vår monter på Elmia Subcontractor

I år gör vi en satsning tillsammans med övrig svensk metallindustri – alltså tillsammans med Jernkontoret och Svenska Aluminium – under rubriken ”För Svensk Metallindustri”. Svensk metallindustri har många gemensamma utmaningar och frågor som vi också arbetar tillsammans med i programmet Metalliska Material. Kom gärna och prata med oss på Elmia där vi finns i Hall B – B07:106.

Branschmingel
Välkommen att träffas med övriga kolleger från stålindustrin och aluminiumindustrin. Tisdagen den 14 november klockan 16:00 bjuder vi på mingel med snittar och öl, välkommen!
 

Monterprogram
Vi kommer även att bjuda på korta intressanta 15 minuters presentationer i montern varje dag enligt följande program;
 
Tisdag (14 november)
10.30 Projektet KOMPET – Vårt gemensamma Kompetensförsörjningsprojekt presenteras av Anette Johansson från Jönköping University
14.30  Presentation av den digitala informationsplattformen Metallkompetens.se
 
Onsdag (15 november)
10.30   Projektet HANS – Nyttiggörande av spånor och restprodukter - Martin Risberg, RISE
14.30   Projektet GRETA – Ge verktyg för en hållbar omställning till högre resurseffektivitet för energianvändning -Åsa Lauenstein, RISE
 

Torsdag (16 november)
10.30    Lansering av nya klimatindikatorn – Diana Bogic, Svenska Gjuteriföreningen
14.30  Rätt metall för rätt design – Dag Holmgren, Svenskt Aluminium

Välkomna att lyssna och diskutera!
 

Stora Scenen (onsdagen den 15 november)
På Stora Scenen i Hall B presenterar Svenskt Metallindustri två intressanta föredrag. 

11.30  Hållbarhetskompassen – ett verktyg för att navigera mer hållbart in i framtiden. Kristian Skånberg, Jernkontoret

14.00 Från restmaterial till produkt. Hur skapar man värde av restmaterial och hur hittar man marknaden? Björn Haase, Höganäs AB