Medlemsnytta

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer. Vi har idag nästan 200 företag som medlemmar. Bland dessa finns såväl små- och medelstora företag, som globala koncerner som Volvo, Scania, Husqvarna, SKF m fl.

Vad får du som medlem?

Vårt nätverk

Möjlighet att delta i olika nätverk inom branschen – en mötesplats för svensk gjuteriindustri

Rösträtt på stämman

Alla medlemmar har rösträtt på stämman och möjlighet att påverka föreningens arbete via strategidagarna. Medlemmarna har även möjlighet att delta i våra råd, arbetsgrupper, projekt och nätverk

Material från CAEF

Tillgång till evenemang och material från CAEF

Information via

  • Exklusiv tillgång till medlemssidorna på www.gjuteriforeningen.se
  • Exklusiv tillgång till föreningens digitalt nyhetsbrev som skickas två gång /månad

Gjuteridagarna

Medlemmar deltar till ett reducerat pris. Möjlighet för leverantörsmedlemmar att ställa ut på GjuteriExpo under Gjuteridagarna. 

Tidningen Gjuteriet

Sex nummer av tidskriften Gjuteriet skickas till företaget

Tillgång till laglistor

Möjlighet att till ett reducerat pris köpa ett abonnemang på Notisum där Svenska Gjuteriföreningens laglista finns tillgänglig

Billigare el

Rabatterat pris från Vattenfall på el från vattenkraft som dessutom är miljöcertifierad och märkt med EPD som garanterar ursprung och ger spårbarhet. Uppdateras inom kort. 

Vad gör vi för våra medlemmar?

Förmedlar förfrågningar

Förmedlar förfrågningar om gjutgods till lämpligt/lämpliga gjuterier

Påverkansarbete

  • remissinstans för nya regler och lagar
  • uppvaktar politiker lokalt, regionalt och nationellt

Representerar branschen

Representation av branschen på mässor, konferenser, andra evenemang

Kontaktyta

Kontakter med högskolor, universitet och forskningsinstitut

Metalliska material

Aktiv part inom strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material kring utlysningar för FoU-projekt och kompetensutveckling

Samverkan

Samverkar med andra branschorganisationer såsom Jernkontoret och Svenskt Aluminium.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning såväl nationell och internationell

JU och RISE

Samarbetar med Jönköping University och RISE inom forskningsplattformen CIC

Mediebevakning

Mediabevakning på hemsidan

Arrangerar branschevent

  • Gjuteridagarna
  • Strategidagarna

BREF

Ser efter Svensk Gjuteriindustris intressen.